AF 50

Fasada jednoprofilowa w technologi słup-słup

System fasadowy AF 50 w technologii słup-słup daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy i jest stosowany w nowoczesnych budynkach. W systemie zostały wykorzystane rozwiązania gwarantujące wysokie parametry izolacyjne, szczelność oraz optymalizacja materiału.

FASADA

  • Szeroka gama połączeń kątowych w tym szczelne przejście w dach
  • Licująca się uszczelka słupa i rygla – od strony wewnętrznej
  • 3 stopnie odwodnienia
  • Wewnętrznie zlicowany słup z ryglem
  • Doskonała optymalizacja materiału dzięki jednoprofilowości
  • Dostępne pasy nadprożowo-podokienne o odporności ogniowej EI 30 i EI 60
  • Rynna montowana na jednym ryglu wraz z kompletem akcesoriów
  • Różne warianty listew zewnętrznych