AluFusion realizuje nowy projekt

AluFusion realizuje nowy projekt

 
AluFusion Systems realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 3.2.2.  Kredyt na innowacje technologiczne
 
Tytuł projektu:  Wdrożenie technologii produkcji gamy formatek szklanych z warstwą ochronną
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1746/19-00
Premia technologiczna: 3 794 000,00 zł

 

Autor