AF 50

Fasada jednoprofilowa w technologi słup-słup

System fasadowy AF 50 w technologii słup-słup daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy i jest stosowany w nowoczesnych budynkach. W systemie zostały wykorzystane rozwiązania gwarantujące wysokie parametry izolacyjne, szczelność oraz optymalizacja materiału.

Fasadę wyróżnia:

- Szeroka gama połączeń kątowych w tym szczelne przejście w dach
- Licująca się uszczelka słupa i rygla – od strony wewnętrznej
- 3 stopnie odwodnienia
- Wewnętrznie zlicowany słup z ryglem
- Doskonała optymalizacja materiału dzięki jednoprofilowości
- Dostępne pasy nadprożowo-podokienne o odporności ogniowej EI 30 i EI 60
- Rynna montowana na jednym ryglu wraz z kompletem akcesoriów
- Różne warianty listew zewnętrznych